·
Категория: Накопители ➔ Ремонт 
02 Aug. 2021 Найдено 1

PowerBook G4 1 67 15 DLSD Замена хдд
Накопители
hdd PowerPC 7447a
Замена и апгрейд
PowerBook G4 1 67 15 DLSD